Program ,,Czyste powietrze”- jeszcze bardziej atrakcyjna fotowoltaika